De Muur

WIE HELPT MEE aan de realisatie van “de Muur”   ZIE OOK HET EXTRA NIEUWSBERICHT VOOR DE MUUR !!!!

Kennismaking met het asiel in Spanje

Entree asiel
Entree asiel

Het asiel Los Mejores Amigos in Tobarra Spanje (www.losmejoresamigos.es), is een klein asiel met 60 tot 80 honden dat zonder overheidssubsidie opereert. Het wordt geleid door het echtpaar Piedy en Juan Carlos die volledig afhankelijk zijn van donaties om hun werk te kunnen doen. Hun beleid is simpel. Elke hond die bij hen in het asiel komt krijgt de nodige medische zorg, voedsel en bescherming. Daarna wordt hun karakter en gedrag beoordeeld. De honden die te getraumatiseerd zijn om ooit een adoptieplekje te vinden zullen voor de rest van hun leven onder hun zorg in het asiel blijven.

De honden die wel sociaal, mensgericht en een lief karakter hebben krijgen alle kansen om voor adoptie in aanmerking te komen. Het is deze groep die na een adoptie ruimte maakt voor nieuwe zwerfhondjes. Het asiel zit constant aan hun maximale aantal op te vangen hondjes waardoor het adoptieproces een absoluut noodzakelijk onderdeel is van hun dagelijkse werkzaamheden. Alleen hierdoor kan voorkomen worden dat zwerfhonden uit hun regio onnodig in een dodingsstation terecht komen.

Waarschuwingsbord
Waarschuwingsbord

Recent hebben ze van de gemeente Tobarra te horen ge
kregen dat hun asiel definitief mag blijven op de plaats waar het nu is gesitueerd. Dit betekent dat er dingen gerealiseerd kunnen
worden die eerder wel noodzakelijk maar niet verantwoord waren. Een ervan betreft de realisatie van een muur tussen weg en asiel. Hieronder vindt u de beschrijving van dit project waar zij uiteraard alle hulp bij kunnen gebruiken die ze maar kunnen krijgen.
Huidige situatie

De plaats Tobarra ligt in een gebied waar mensen over het algemeen niet zo vriendelijk zijn voor dieren. Honden zijn hier beslist geen uitzondering op.

Het asiel Los Mejores Amigos ligt met één zijde (van ca.100 meter) aan een zandweg. Hoewel het asiel afgelegen ligt, makener dagelijks redelijk wat mensen gebruik van deze weg. Elke keer als er iemand het asiel passeert slaan de honden aan. Dikwijls worden de honden bewust opgestookt. Dit gebeurd door opzettelijk in de handen te klappen of naar de honden stenen te gooien. Het zal ongetwijfeld ook een reactie zijn op het blaffen van de honden maar dit is een probleem dat alleen maar erger wordt. De beheerders Piedy en Juan-Carlos doen er alles aan om de honden rustig te houden en om vooral geen agressiviteit tegen mensen te laten ontstaan. Als dat eenmaal gebeurd is het vrijwel onmogelijk om zo’n dier ooit nog te laten adopteren. Onnodig komt zo een opvangplaats voor een zwerfhond in het asiel te vervallen.

Een ander aspect is het feit dat zodra er een windhond (galgo) in het asiel rondloopt is dit te zien vanaf de weg. Dan wordt de kans groot dat deze galgo uit het asiel gestolen wordt zoals dit eerder is gebeurd. De galgo wordt dan gebruikt voor de jacht. Indien een hond hierna en goed leven zou krijgen dan zou je nog, afgezien van de schade aan de omheining, kunnen bedenken jammer maar goed laat maar… Echter dit is niet het geval. Het is gebruikelijk om na het jachtseizoen de hond te doden. In het minst erge geval wordt hij opnieuw op straat gezet om wederom als zwerfhond door het leven te moeten gaan.

Rechter omheining
Omheining

Oplossing
Om te voorkomen dat passanten en honden elkaar zien dient er, over de volle 100 meter, een afscheiding gerealiseerd te worden zodat de honden en passanten aan elkaars oog zijn onttrokken. Eerder is getracht een afscheiding te maken met ‘zeil tegen gaas’ maar dat is stuk gewaaid. Het weer vindt daar zijn uitersten en het kan daar erg hard waaien. De enige mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen is door het plaatsen van een muur. Hiervoor zijn er verschillende varianten de revue gepasseerd maar om kostentechnische redenen is er één variant overgebleven. Het betreft een variant die uitgaat van betonplaten in staanders geplaatst op een fundering. De materialen zijn te zwaar om zelf te plaatsen en hiervoor is dus zwaar materieel nodig. Het betreffen namelijk betonplaten van 500x250x12 centimeter. De plaatsing wordt derhalve door een gespecialiseerd bedrijf gedaan. Het totale project kost zal 15.000 euro kosten en dient als geheel gestort te zijn alvorens de bouw kan beginnen. Dit is omdat de bouw ervan in één keer wordt gerealiseerd.

Natuurlijk hebben Piedy en Juan Carlos niet even die 15.000 euro klaar liggen en vragen ze de hulp van iedereen die hun vrijwilligerswerk in het asiel een warm hard toedraagt.
Elke halve meter muur kost 75 euro. Als we 200 mensen kunnen vinden die een halve meter muur willen sponseren dan kan de muur gebouwd worden.

U kunt u donatie storten op:
www.losmejoresamigos.es
CAJAMAR:
CUENTA: 3058 0411 06 2720007356
IBAN: ES15 3058 0411 06 2720007356
SWIFT CODE: CCRIES2A
Onder vermelding van: “Project The Wall”

Wij van Stichting Dierenmissies ondersteunen dit initiatief van harte. Wij zijn bijzonder gecharmeerd door hun bijzondere en intieme aanpak van de opvang, medische verzorging, observatie en behandeling van de dieren. Het is daarom dat wij graag, sinds begin 2011, voor hen adoptieplekken zoeken en de adopties begeleiden. Voor verdere informatie over Dierenmissies zie: www.dierenmissies.nl . Wilt u contact met ons: mail dierenmissies@gmail.com of bel 06-22225271.

Mocht u liever via Stichting Dierenmissies een donatie doen dan is dat mogelijk.
Gelieve uw donatie over te maken op:
rekeningnummer 6064802,
ten name van A. Bogers,
onder vermelding van “Project de Muur”.

Met groet,
Annerie en Ton Bogers
Dierenmissies, Schoorlaan 37
2265 VS, Leidschendam