Adoptie Info

 

 

 

 

 

Helaas is gebleken dat bij enkele adoptiegevallen, het welzijn van dieren niet altijd voor op stond. Volledig in lijn met de doelstelling van de Stichting Dierenmissies wordt getracht elke foutieve matching bij de adoptie te voorkomen.

In het belang van de hond hanteren wij leeftijdsgrenzen voor adoptanten.

Indien u een te adopteren hond een leven kunt bieden dat overeenkomt met onze zienswijze en u bent ergens tussen de 25 en 70 jaar oud, dan is het adopteren van een hond mogelijk en gaan we graag met u bekijken of de hond van uw keuze geschikt is voor de adoptie die u voor ogen heeft. Adopteren kan dus vanaf 25 jaar tot een leeftijd van 70 jaar.

Is er buiten deze leeftijdsgrenzen geen adoptie mogelijk? In principe niet tenzij aan extra eisen wordt voldaan. Bent u jonger dan 25 of ouder dan 70 jaar dan is  (als back-up) een tweede adoptant noodzakelijk die onmiddellijk de volledige zorg voor de hond op zich neemt in het geval dat u, om wat voor reden dan ook, niet in staat bent de verantwoordelijkheid en zorg voor de hond te dragen. Vanzelfsprekend is het beoogde doel om hierdoor een extra garantie te hebben dat de hond zijn leven lang een fijne mand zal hebben.

=================

Het Adoptieproces……

HOERA !!!! U heeft op internet een hond gevonden die uw hart heeft gestolen en u overweegt adoptie…

Stap 1 Contact opnemen

U neemt contact op met de Stichting Dierenmissies.

Per telefoon 06-22225271 of per mail dierenmissies@gmail.com.

U geeft aan voor welke dier u interesse heeft. (Een naam opgeven is meestal voldoende).

Indien het dier in het buitenland verblijft volgt er eerst een snelle controle of het dier nog beschikbaar is. , z

U krijgt alle verlangde informatie over uw uitgekozen hond. Het beste kunt hiervoor vragen per mail stellen zodat u ook de antwoorden zwart op wit krijgt. De ervaring leert dat een heleboel informatie wordt uitgewisseld en dat het soms te veel wordt om alles te onthouden.

Uiteindelijk bent u eruit.

U heeft de hond of kat gevonden die u graag een gouden mandje wilt bieden.

U laat Dierenmissies weten dat u  nu serieus de adoptieprocedure wilt doorzetten. Indien u er zeker van bent dat dit het dier is dat u graag wilt adopteren dan wordt het dier direct voor u gereserveerd.

Stap 2 De formaliteiten

Vervolgens wordt er door de Stichting Dierenmissies contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Hij of zij zal u een kort bezoekje brengen waarbij op een standaard aantal omstandigheden zal worden gelet om te kunnen bepalen of a) een adoptie van een hond of kat een in uw betreffende situatie een goed idee is en b) of de kwaliteiten van de hond overeenkomen met uw verwachting of geschikt zijn voor het leven in een omgeving/situatie waarin hij/zij terechtkomt. Dit is een zogenaamde ‘voorcontrole’ waaruit mag blijken dat het een valide adoptieverzoek betreft en er geen onoverkomelijke bezwaren voor adoptie zijn vanwege speciale gezinsomstandigheden of huisvesting. In bijzondere gevallen kan een bezoek achterwege blijven. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er sprake is van een tweede adoptie  of dat er wederzijds geen vragen meer zijn omtrent de adoptieprocedure, de adopteren hond,  en of de thuissituatie waarin de hond komt te wonen. Voor zover dit nog niet duidelijk mocht zijn worden nieuwe eigenaren in spé, tijdens dit bezoek bekend gemaakt met de adoptievoorwaarden. Indien er van weerszijden geen belemmeringen meer zijn om tot de adoptie over te gaan zal verzocht worden om het adoptiecontract te tekenen waarna de formele adoptie een feit is geworden. Dan is het meest formele gedeelte achter de rug en gebeurt er achter de schermen van alles om tot de feitelijke overdracht van de hond te komen…

Stap 3 Financiële afhandeling

De kosten voor de adoptie van een volwassen hond zijn in totaal € 325,=
en voor pups tot 7 maanden en honden van tien jaar en ouder of met een ongeneeslijk lichamelijk gebrek of die om een medische reden niet verzekerd kunnen worden, € 225,=
In deze prijs is het volgende inbegrepen:

  • Uitvoerig Bloedonderzoek bij volwassen honden gericht op de Mediterrane ziektes Leishmania, Anaplasma, Borelia, Erlichia en Babesia
  • Volledige inenting waaronder Rabiës en Parvo
  • Ontworming
  • Gecastreerd/gesteriliseerd (niet bij pups)
  • Chip
  • Paspoort
  • Finale gezondheidscontrole maximaal 48 uur voor vertrek naar Nederland.
  • Transport vanuit land van herkomst naar Nederland.
  • Retourzending transportmiddelen
  • Bemiddeling: reis-, administratie- en advertentiekosten

Zodra het adoptiecontactje is getekend en afspraken worden gemaakt voor de laatste medische handelingen om klaar te zijn voor de adoptie en de reis geboekt kan worden, verzoeken we u om het adoptiebedrag te voldoen.

(Weet dat het adoptiebedrag nimmer volledig kostendekkend is.  Een speciaal woord van dank is op zijn plaats voor de donateurs en het team van vrijwilligers die de adopties mogelijk maken)

Stap 4 Wanneer kunnen we onze nieuwe huisgenoot begroeten

Het dier zal in meeste gevallen in het buitenland verblijven en zullen er dan afspraken worden gemaakt over het transport. Dit kan per vliegtuig of door middel van wegtransport plaatsvinden. U hoeft hier niets voor te doen want het transport wordt verzorgd door Stichting Dierenmissies. Met u wordt een streefdatum voor de overdracht bepaald.

Kunt u niet langer wachten dan kunt U natuurlijk ook zelf uw dier gaan halen. De kosten voor uw ticket is dan voor uw eigen rekening maar het ticket voor uw dier (60 euro) wordt in mindering gebracht op de adoptiekosten. (Let op dat u met Transavia vliegt. Niet elke luchtvaartmaatschappij heeft deze regeling voor dieren)  Velen hebben voor u deze stap genomen en hebben dit een leuke ervaring gevonden al dan niet gecombineerd met een kort verblijf in een Spaanse stad zoals Barcelona.

Het kan ook zijn dat, in hele speciale gevallen, het adoptiedier reeds in een opvanggezin in Nederland verblijft waar hij al vertrouwd is gemaakt met de gangbare huisregels. In dat geval is er dus geen vertraging van het overdrachtsmoment.

Stap 5 De nazorg

Eindelijk heeft u uw dier in de armen kunnen sluiten en eindelijk ondervindt het een stukje aandacht en genegenheid dat hij of zij slechts in beperkte mate of nog geheel niet heeft mogen ervaren. Het proces van aan elkaar wennen kan beginnen en als het dier eenmaal bij u een plekje heeft gekregen zal vanuit de Stichting Dierenmissies nog enkele malen contact gezocht worden om te vernemen of het alles gaat zoals gewenst en verwacht was. Standaard wordt u verzocht om na een paar dagen en vervolgens na enkele maanden per mail te laten weten hoe het gaat en of u een foto wilt opsturen. Voorts kan het zijn dat na enige tijd iemand van Dierenmissies u een bezoekje zal brengen en met u de adoptie zal evalueren en kijken of alles met het dier goed gaat. Gedurende de contactmomenten kunt u eventuele vragen stellen of problemen voorleggen die we graag voor u beantwoorden en helpen oplossen. Overigens … vragen stellen kan natuurlijk altijd..!!!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur Stichting DIERENMISSIES