De drie Schaduwplaatsen

Help mee aan het realiseren van een beetje verkoeling door te doneren voor het…

Project: “De drie Schaduwplaatsen”.

Een voorbeeld van een “Tejadillo” dat al eerder is geplaatst.

Stichting Dierenmissies heeft het project “De drie Schaduwplaatsen” omarmd en roepen graag alle lezers op om een bijdrage te storten voor dit project. Onlangs is “de Muur” met succes gerealiseerd en hebben we, tijdens de missie in maart, met eigen ogen gezien hoe met hard werk langzaam maar zeker het terrein van het asiel zijn nieuwe indeling kreeg waardoor de hondjes op een  veiligere wijze opvang kunnen krijgen. Graag heeft de Stichting Dierenmissies zich bereid verklaard om voor het asiel Los Mejores Amigos in Tobarra, dat voor haar bestaan volledig afhankelijk is particuliere giften, mee te helpen te zoeken naar naar de noodzakelijke gelden voor de realisatie van deze drie schaduwplaatsen. 

Het terrein van het asiel Los Mejores Amigos is onlangs, onder meer door de komst van de muur, opnieuw ingedeeld. Hierdoor zijn er meerdere segmenten ontstaan waar een grotere diversiteit aan groepen honden kunnen verblijven. Hierbij is natuurlijk al zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande voorzieningen. Echter in drie van de nieuwe segmenten ontbreekt een goede schaduwplaats voor de honden. Het kan gedurende de zomer vlak boven de grond 50 graden worden en de honden hebben derhalve dringend behoefte aan een stukje schaduw. De schaduwplaatsen worden gemaakt van een metalen frame een metalen golfplaten dak. De dak constructie zal mans hoog worden, kan elke vorm van neerslag en wind doorstaan en heeft zijn nut al bewezen. Zo’n dak wordt in de offerte “Tejadillo” genoemd.  (zie bijgevoegde offerte) Deze schaduwplaatsen zijn natuurlijk een prima basis om, met slechts geringe aanpassingen, te kunnen dienen voor meer beschutting dan schaduw alleen (te denken valt aan regen, wind en koude) . De werkzaamheden voor deze extra aanpassingen kunnen later in eigen beheer worden uitgevoerd.

De totale kosten voor dit project bedragen inclusief BTW 1975,– euro.Voor het gemak wordt dit bedrag in 3 delen geplitst zodat het dit project per onderdeel kan worden uitgevoerd. Zodra er 660 euro bijeen is vergaard kan de eerste “Tejadillo” worden gerealiseerd. De tweede 660 euro zal voor de tweede “Tejadillo” worden gebruikt en de derde 660 euro voor de derde.

 

Terrein 1:

Het eerste terrein wat hiervoor in aanmerking komt is de plaats  waar JAKO, SOLE en ROCO  wonen.

 

 

 

 

 

Terrein 2:

En hondenhokje is absoluut onvoldoende om te kunnen ontkomen aan de hitte.

Op dit stuk van het terrein komen o.a. TURCO, DUERO, RAYO en CAIRO te wonen.

 

 

 

 

Terrein 3:

Dit provisorisch ingerichte schaduwplaatsje voldoet natuurlijk niet. Eén flinke windvlaag of één fikse regenbui verandert alles in een puinhoop en laat de hondjes achter zonder enige bescherming.

Hier wonen de grote honden zoals YEIKO en BONY.

 

 

 

 

Presupuesto Los mejores amigos (1) (offerte)

Doneer door een bedrag over te maken op rekening 5721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies, Leidschendam
Onder vermelding van Project “Schaduwplaatsen”.

Uw bijdrage zal worden overgemaakt aan het asiel “Los Mejores Amigos”.

In onderstaand overzicht wordt voor dit project de stand van de fondsenwerving bijgehouden.

Van de bouwvorderingen zullen we, door middel van nieuwsberichten, verslag doen op de website.

 =datum donatie=   =====naam donateur ======================================= =gedoneerd bedrag=
 22 okt 2012  Sylvana Bekkenkamp, Den Haag  50,00
 Totaal  50,00