ANBI Status

ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling

Dierenmissies heeft sinds 10 januari 2012 de ANBI status.

Wat betekent dat …? en hoezo is dit belastingtechnisch interessant voor alle betrokkenen…?

 

Is mijn gift aftrekbaar binnen de IB aangifte?

De Belastingdienst heeft de Stichting als ANBI erkent. Hierdoor komt Stichting Dierenmissies in aanmerking voor vrijstelling van schenkbelasting en erfbelasting. Die erkenning is ook voor u belangrijk. Omdat Sitchting Direnmissies deze speciale beschikking van de Belastingdienst heeft gekregen kunt u voor de inkomstenbelasting (IB) giftenaftrek krijgen voor giften die u aan Stichting Dierenmissies heeft gedaan.

Klik hier en volg de vragen om zeker te weten uw donatie in aanmerking komt voor aftrek IB.

Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Moeten goede doelen schenkbelasting betalen over mijn gift?

Organisaties net als Stichting Dierenmissies die voor goede doelen zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.

Zoek een ANBI via de zoekfunctie van de belastingdienst

Met de zoekfunctie van de Belastingdienst* hieronder dient u voordat u een schenking doet te controleren of (de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn.

Vanzelfsprekend dient de schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.
(zie hierboven “Is mijn gift aftrekbaar binnen de IB aangifte?“)

Naam instelling:
Vestigingsplaats:

 

Erkenning als ANBI

Organisaties voor goede doelen kunnen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van de statuten en de werkelijke werkzaamheden van de organisatie of deze als ANBI kan worden gekwalificeerd.

REALITEIT

De totale operationele jaarkosten van Dierenmissies waarbij door bemiddeling ca 100 dieren een nieuw baasje vinden, 5000 kg aan asielgoederen worden vervoerd, 50.000 km over de weg wordt afgelegd, de communicatie via het internet plaatsvindt en overige kantoorkosten van worden bekostigd, bedragen ruim 10.000 euro per jaar.

Klik hier voor een overzicht aan ontvangen ‘algemene donaties’ voor het werk van Dierenmissies….
We kunnen best een zetje gebruiken…

Help Stichting Dierenmissies
en maak uw donatie over op
IBAN reknr: NL15INGB 0005721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies