Projecten

Alle projecten van Dierenmissies om de honden in Spanje een betere toekomst of bestaan te bieden

Dierenmissies

Help zwerfdierstichtingen met betere wetten en regels

Teken de petitie, steun zwerfdierstichtingen         DE TIJD DRINGT Stichtingen die op verantwoorde en diervriendelijke wijze honden en katten importeren zijn slachtoffer van de nieuwe regelgeving, terwijl de import wordt vergemakkelijkt voor malafide handelaren. Steun daarom de Nederlandse zwerfdierstichtingen door de petitie Help zwerfdierstichtingen met betere wetten en regels te ondertekenen. . Waarom deze petitie?... Lees Verder

Uw handtekening betekende het leven voor de hondjes uit Cuenca

Uw handtekening heeft geholpen en uitstel gegeven om de hondjes van het asiel Cuenca, dat op het punt stond een dodingsstation te worden, te kunnen redden Namens alle hondjes uit Cuenca, Hartelijk dank voor de steun die u heeft gegeven door het tekenen van de petitie.... Lees Verder

Het Kerstpresentje van 2014, Stand per 23 december 2014

Wie doet er mee aan het Kerstpresentje voor de hondjes op het asiel Los Mejores Amigos in Tobarra in Spanje ??? Het zou geweldig zijn als alle 70 hondjes met Kerst een keertje blikvoer zouden kunnen krijgen. Ze zijn er gek op en is echt voor hen iets bijzonders.... De stand is op dit ogenblik 195 euro. U begrijpt dat elke euro nog van harte welkom is. Zoekt u nog even mee naar die verdwaalde euro na het boodschappen doen ...? Namens Piedy, Juan Carlos en alle hondjes zeggen we alvast hartelijk dank. Annerie en Ton, Stichting Dierenmissies.... Lees Verder

Project “Droge Pootjes/Dry Feet”. Speciale dank aan “De Vlinder”

Namens de verzorgers Piedy en Juan Carlos van het asiel Los Mejores Amigos te Tobarra in Spanje danken wij jullie hartelijk voor jullie fantastische inzet bij de lege-flesseninzameling. ... Lees Verder

JEUGD UIT DEN HAAG HELPT SPAANS ASIEL ….

Wat kunnen we trots zijn op onze jeugd. Het is gewoon fijn om eens een heel positief bericht te kunnen plaatsen over de jonge helden die zich belangenloos inzetten voor het armlastige asiel Los Mejores Amigos in het plaatsje Tobarra, Spanje.  Een project om de beheerders Piedy en Juan Carlos te helpen aan voldoende gelden... Lees Verder

4 april 2013 wereld zwerfdierendag

Laat 4 april niet ongemerkt voorbij gaan !!! WERELD ZWERFDIERENDAG We vragen uw bijdrage voor 3 speciale projecten: * Speciale bewustwordingsacties voor groepen mensen in Nederland die afkomstig zijn uit niet westerse landen. * De inzamelingsactie voor de "asielauto" die nog loopt tot 4 april 2013 * Castraties/sterilisaties voor de honden die in het wild leven en voor de honden die in het asiel wonen en die niet voor adoptie in aanmerking komen. ... Lees Verder

Geen “strooi-” maar “STRO” actie… Het resultaat…..

Hierbij danken we alle mensen die het hebben mogelijk gemaakt om de noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de kou. Stro, plaatwerk, zeilen, steen en dakpannen zijn aangeschaft en inmiddels verwerkt om de hondenhokken 'winterproof' te maken. Uw donaties die het fantastische bedrag van 780 euro hebben bijeengebracht maakten het voor Pidy en Juan Carlos mogelijk om deze maatregelen te nemen. Kijk op deze pagina voor de totale donatielijst. NAmens Piedy e Juan Carlos hartelijk dank voor uw zorg en gulle gave... ... Lees Verder

Watersnood in Tobarra … water in asiel iets gezakt … Laatste nieuws 1 oktober 2012

Watersnood in Tobarra betekent ellende in het asiel. Dagen achtereen kwam de regen met bakken uit de hemel. 1 oktober 2012: Gelukkig is het water weer wat gezakt en kan nu het opruimen beginnen van de modderstromen. De modder wordt onmiddlelijk hard en het is dan ook een kwestie van hakken om de de hard geworden blubber weer weg te krijgen. Het zal nog dagen duren voor de hondjes weer de beschikking hebben over de ruimte waar ze normaal gesproken verblijven. Ook deze keer was het asiel bijna niet meer te bereiken. Nog steeds wordt gehoopt dat de actie van de asielauto voor de toekomst uitkomst zal bieden.... ... Lees Verder

De muur is af !!! Wat een prachtig gezicht…

Bericht 5 maart 2012. Wat een prachtig gezicht. Over de gehele lengte is de muur nu een feit geworden. Hondjes die daar achter wonen zijn uit het zicht van de plaaggeesten of hondendieven. Piedy en Juan Carlos kunnen niet genoeg hun dank uitspreken voor de donaties en blijken van medeleven die zij mochten ontvangen die uiteindelijk het bouwen van de muur mogelijk maakte. Veel mensen hebben meegeleefd en gezien hoe stap voor stap ondanks de vele tegenslagen de muur toch gebouwd kon worden. Alle lof komt hen toe die geloof bleven houden in het eindresultaat en de onvermoeibare inzet van Piedy en Juan Carlos. We zijn er nog lang niet en er moet nog een hoop gedaan worden maar dit is een bijzoner geslaagd project geweest. Nogmaal... Lees Verder

Status update project de muur

De stand staat op 25 november op ruim 25 meter Hoera…!!! Voor ruim één vierde van de muur is het benodigde bedrag al binnen. Help de muur afbouwen !!!