4 april 2013 wereld zwerfdierendag

U gift maakt wel degelijk verschil…..

Laat Wereld Zwerfdierendag niet ongemerkt voorbij gaan.

 

KIES UW DOEL

1. Hoe gaan we in Nederland met huisdieren om ?

klas18Stichting Dierenmissies doet er alles aan om, naast de realisatie van de adopties van zwerfdieren uit het buitenland, ook de bewustwording voor het zwerfdierenprobleem onder de aandacht te brengen. Dit werd tot op heden onder meer gedaan op basisscholen. klas16Diverse initiatieven hebben hier al tot hele leuke succesvolle acties geleid. Er zijn presentaties, inzamelingacties en zo is ook onlangs de ‘schilderactie’ geweest op de basisschool Drie Linden, te Den Haag. Piet en Lotte (vrijwilligers van Stichting Dierenmissies) hebben daar deze geweldige actie opgezet. Kinderen konden een eigen schilderij maken van een hond die later ingelijst zou worden. De ingelijste hond wordt dan tegen een luttel bedrag van 3,50  euro te koop aangeboden aan de ouders en/of familieleden waarvan de opbrengt weer naar het werk van Dierenmissies gaat.

Echter de voorlichting gaat verder en zal zich in  2013 ook richten op groepen mensen die in Nederland wonen en afkomstig zijn uit niet Westerse landen. Deze groep van volwassenen en kinderen bestaat uit zo’n 1,7 miljoen mensen. Gezocht wordt naar een laagdrempelige manier om mensen kennis te laten maken met de Nederlandse gebruiken voor wat betreft de omgang met huisdieren. Met name de Hond zal hierin centraal staan omdat er vanuit diverse culturen angst en afkeer bestaat tegenover de hond. Aansluiting wordt gezocht met de leerstof van de bestaande inburgeringscursussen door heel het land. Om dit te kunnen doen is geld nodig voor lesmateriaal en de reiskosten te dekken. Natuurlijk vragen we iedereen die Dierenmissies hierin wil steunen om dat te laten blijken door een financiele bijdrage te leveren. U kunt donatie doen aan Stichting Dierenmissies onder vermelding van “voorlichting” op nummer 5721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies, Leidschendam.

Uw donatie zal terug te vinden zijn op de algemene donatiepagina van Dierenmissies.

 

2. De asielauto

dialluvioso-1-300x225ondergeolpen asielOok vragen we voor de laatste maal uw aandacht voor het project van de asielauto. Dit geldinzameling project voor de aanschaf van een tweedehands terreinauto zal aflopen op 4 april. Een terreinauto is nodig omdat bij hevige regenval het asiel anders niet te bereiken is. Tot op heden is hiervoor slechts  € 645,00 opgehaald.  Zie ook wateroverlast van oktober 2012. We hoopten natuurlijk op een hoger bedrag dat uit zou komen rond de 5000 euro maar dit zal vermoedelijk niet lukken. Toch hopen we nog in de aanloop naar 4 april het bedrag aanzienlijk te kunnen verhogen. En wellicht lukt het toch nog om ons doel te bereiken. Doe mee….!!! U kunt een donatie doen aan Stichting Dierenmissies onder vermelding van “asielauto” op nummer 5721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies, Leidschendam.

Uw donatie zal terug te vinden zijn op de donatiepagina van de asielauto

3. Castratie en sterilisaties van niet herplaatsbare hondjes

Als laatste vragen we uw bijdrage voor het sterilisatie en castratie project van de opgevangen hondjes die in het asiel Los Mejores Amigos te Tobarra Spanje verblijven maar niet in aanmerking komen voor adoptie. Het asiel heeft geen liggende gelden en doorgaans worden de sterilisaties en castratie bekostigd door de inkomsten uit de adoptiegelden. U kunt begrijpen dat alleeen de hondjes met een lief karakter, mensgericht zijn en sociaal met andere honden zijn voor adoptie in aanmerking komen. Hondjes met een blijvend trauma en of die antisociaal gedrag vertonen naar andere honden, refugio20kunnen nimmer voor adoptie in Nederland in aanmerking komen. Deze groep hondjes wordt toch liefdevol verzorgd en zullen voor de rest van hun leven  in het asiel blijven. Voor de rust van deze langzaam groeiende groep hondjes is het goed dat ook zij gecastreered en of gesteriliseerd worden.

Daarnaast zijn er honden die al generaties  ‘in het wild’ leven en doorgaans elk contact met mensen mijden. Deze groep kan absoluut niet aarden in een beperkte vrijheid. Het is natuurlijk niet wenselijk om deze situatie voor altijd te laten doorgaan. Het enige is wat daar tegen te doen is, is deze honden te vangen, te steriliseren/castreren en weer los te laten. Hiermee wordt op een natuurlijke wijze gezorgd dat de aanwas stopt. Om ook deze hondjes te kunnen helpen is natuurlijk geld nodig.
Kunt u Piedy en Juan Carlos ondersteunen om deze hondjes te laten helpen ? Wilt u meer weten over het adoptie/sterilisaties van het asiel Los Mejores Amigos klik dan hier . U kunt een donatie doen aan Stichting Dierenmissies onder vermelding van “sterilisaties/castraties” op nummer 5721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies, Leidschendam.

Uiteraard worden uw donaties op de website vermeld onder Gestorte algemene donaties voor  het asiel Los Mejores Amigos in Tobarra 2012 /2013

Namens alle dieren danken we u voor uw betrokkenheid.

Annrie en Ton
Stichting Dierenmissies

 

 

 

 

 

 

 

«
»