Project “Droge Pootjes/Dry Feet”. Speciale dank aan “De Vlinder”

Betreft: Een speciale dank aan alle kinderen van de basisschool “De Vlinder”

Datum: 30 oktober 2013

Beste leerlingen, ouders en leerkrachten van de basis school De Vlinder.

Namens de verzorgers Piedy en Juan Carlos van het asiel Los Mejores Amigos te Tobarra in Spanje danken wij jullie hartelijk voor jullie fantastische inzet bij de lege-flesseninzameling. 

Voor een tweede maal hebben jullie, met 4 Oktober Dierendag, een helpende hand geboden bij het werk voor de zwerfhonden die daar worden opgevangen. Vorig jaar was het de snoepactie waarbij de hondjes, door jullie inzameling, een extraatje tegemoet konden zien en dit jaar hebben jullie een flinke bijdrage geleverd aan het project Droge Pootjes/Dry Feet om de maatregelen tegen de wateroverlast te kunnen betalen. Een kleine 1000 flessen zorgde voor een bijdrage van 490 euro. Dit was goed voor bijna de helft van het geld dat nodig was om de genomen maatregelen te kunnen betalen. Het is bijna niet voor te stellen hoe groot de berg lege flessen moet zijn geweest om zo’n bedrag bijeen te sparen. Door juf Gaby werden we op de hoogte gehouden van de vorderingen en hoe de klassen onderling de competitie aangingen om zoveel mogelijk flessen bij elkaar te krijgen. Zo zagen we ook de foto’s van de vele ingezamelde flessen die hun weg terugvonden naar de winkel.

Stichting Dierenmissies  steunt het asiel Los Mejores Amigos bij de bemiddeling van de adopties van zwerfhondjes en initieert zij speciale projecten om het werk daar mogelijk te maken. Deze speciale projecten zijn meestal inzamelingsacties om een bepaalde noodsituatie te kunnen verhelpen.  Zo was het ook bij het project Droge Pootjes/Dry Feet. De optredende wateroverlast bij hevige regenval lijkt keer op keer erger te worden. De laatste keer had dit zulke vormen aangenomen dat er, in het asiel,  bijna honden waren verdronken. Gelukkig waren Piedy en Juan Carlos net op tijd om de hondjes naar hogere gedeelte van het asielterrein te brengen.  Om te voorkomen dat het water in de toekomst tot die hoogte kan rijzen zijn er onmiddellijk waterdoorvoerplaatsen aangelegd. Hiervoor waren er eigenlijk nog niet de benodigde gelden beschikbaar maar, omdat Stichting Dierenmissies had toegezegd een project te starten om de fondsen te werven voor deze werkzaamheden en omdat Piedy en Juan Carlos niet langer durfden te wachten, was besloten om toch alvast gestart met de werkzaamheden.

Zonder donateurs kunnen zij onmogelijk de hondjes opvangen en zijn zij zeker niet opgewassen tegen de onverwachte kosten die zich altijd aandienen op de momenten dat je het minst verwacht. Hoe fijn is het dan te ervaren dat je, op een afstand van 2500 kilometer,  opnieuw gesteund wordt door basisschool De Vlinder uit Dieren in Nederland. Natuurlijk danken we ook alle donateurs en, niet te vergeten, Christy die op haar school “De Witte School” in haar eentje en actie had opgezet en zo 79 euro had opgehaald.

Stichting Dierenmissie is trots een bescheiden rol te hebben mogen spelen in een project dat, voornamelijk door jullie, een succes is geworden.

Normaals hartelijk dank,

Het bestuur Stichting Dierenmissies
namens deze,
Annerie en Ton

 

Update 7 september 2013.

Gekozen voor een drainage systeem dat ervoor zorgt dat het water nooit meer zo hoog kan komen te staan. Op deze manier kan het sneller afgevoerd kan worden naar lager gelegen gedeelten waar het geen kwaad kan. Dit betekent dat er doorvoeren moeten worden gemaakt zodat het water weg kan. Het is gek dat je moet denken als aan wateroverlast als het vrijwel altijd kurk droog is en de thermometer zo’n 40 graden aangeeft. We weten inmiddels beter want als het weer omslaat er plots regen wordt voorspelt dan kan het zomaar verkeerd gaan. Aan de toegangsweg valt weinig te doen maar gelukkig hebben ze nu een goede terreinauto die daar ook raad mee weet.  In ieder geval zullen de hondje geen gevaar meer lopen. Dat wil niet zeggen dat bij hevige regenval er geen bodempje water zal staan op het asiel terrein zal staan maar nimmer zal het meer kunnen stijgen. Zo snel als het water komt is het ook weer verdwenen en door het  nieuwe afvoersysteem zal dat nog sneller het geval zijn.  Hieronder zijn foto’s va de werkzaamheden die voor zich spreken.

DSCN3306

zwaar materieel komt er aan te pas

DSCN3313

voorbereidingen worden getroffen voor de goederen te plaatsen

DSCN3320

doorvoeren die onder de afrasteringen worden aangebracht

DSCN3312

cement en zand wordt over de muur getakeld

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3311

Buizen die het water de juiste richting op moeten geleiden

DSCN3325

aangebrachte doorvoer onder de muur

DSCN3323

aangebrachte doorvoeren onder de scheiding van terreinen

DSCN3329

opgehoogde vloeren van de hondenverblijven

 

 

 

 

 

 

 

 

De start is gemaakt en zoals is te zien zijn op de plaatsen waar het water het hoogst stond de maatregelen als eerste genomen.  Vor de komende dag wordt meer regen voorspeld. Hier kan in ieder geval zich geen water meer verzamelen…
Laten we hopen dat we de rekening voor de werkzaamheden voor 4 oktober a.s. dekkend krijgen.

 

 

Naar aanleiding van de recente overstroming is Stichting Dierenmissies, na overleg met Piedy en Juan Carlos van het asiel Los Mejores Amigos het nieuwe project “Droge pootjes/Dry Feet” gestart.

ondergelopen entree met toegangspoort van het asiel

ondergelopen entree met toegangspoort van het asiel

ondergelopen tunneltje naar asiel

ondergelopen toegangsweg naar asiel

Eind augustus 2013 was het weer vreselijk raak. Ook nu weer was de toegangsweg ondergelopen en was het asiel te bereiken met  een 4×4 auto.

Alles stond blank op het asiel door de hevige regenval. Zo ook de entree die veranderd was een grote diepe plas met modder.

Zo ook is er geld nodig om de voedsel voorraad weer aan te vullen. Ondanks dat de voorraadschuur verhoogd is aangebracht was toch de vloer ondergelopen waardoor ze honderden kilo’s voer hebben weg moeten gooien.

DSCN3110steeds hoger natte voetenDe grootste ellende viel de bewoners in het asiel te beurt.

Terreinen waren ondergelopen en sommige omheiningen waren kapot geraakt waardoor honden uit meerdere terreinen, bij elkaar in dezelfde ruimte kwamen.

Gelukkig heeft dit niet tot problemen geleid.  Ze hadden genoeg aan zichzelf om vooral een droog plekje te zoeken.

 

DSCN3111DSCN3098

 

De arme honden konden zelfs geen bescherming meer vinden in hun stenen hondenhokken omdat die ook ondergelopen waren.

 

DSCN3096water wordt onder de muur door geperst

 

Zelfs de muur , die we met z’n allen hebben bijeen gespaard, is op diverse plaatsen ontzet.

Deze schade moet z.s.m. worden gerepareerd en nu wordt in samenspraak met diverse constructiebedrijven gezocht naar een oplossing om in het vervolg, bij een volgende overstroming, geen schade meer op te lopen aan de omheiningen en afrastering.

 

 

DSCN3091DSCN3092Het opruimen is niet alleen beperkt to het wegscheppen van de modderstroom maar ok het ruimen van de honderden dode muizen die verspreid op het terrein drijven en liggen. Zo’n overstroming is wel beproefd midel om van ongedierte af te komen maar dit is toch ook wel bizar…

 

 

 

DSCN3285 hoog water1 DSCN3278 DSCN3283

 

 

 

 

 

 

Om nog een te laten zien hoe hoog het water stond zijn deze foto’s zeer confronterend. Gelukkig waren de honden op tijd geëvacueerd naar een ander anders waren ze verdronken. Opnieuw is het duidelijk hoe belangrijk het is om altijd, onder elke omstandigheid, bij het asiel te kunnen komen om een ramp te kunnen voorkomen.

De voorlopige schade en de te maken kosten voor reparatie en het nemen van beschermende maatregelen worden als volgt geraamd.:

vervanging van verloren hondenvoer                                             200 euro

Herstelwerkzaamheden aan de muur en afrastering                      300 euro

Aanleggen van buizen systeem                                                     780 euro

Totale kosten bedragen derhalve                                       1.280 euro

Dit is het bedrag dat we graag rond 4 oktober 2013 (wereld Dierendag) voor het asiel Los Mejores Amigos bij elkaar willen sprokkelen.

Zoals in uit het donatieoverzicht mag blijken hebben zich onmiddellijk mensen gemeld die begrepen dat deze onvoorziene kosten voor het armlastige asiel moeilijk te dragen zijn. Zonder extra sponsering zou dit betekenen dat castraties/sterilisaties uitgesteld moeten worden, voer extra aangelegd moet worden met rijst of brood, en ook de doktersrekeningen langer moeten blijven liggen terwijl juist het asiel zo ongelooflijk afhankelijk is van een goede relatie met de dierenartsen uit de regio want ze moeten daar erg vaak een beroep op doen.  poster Gaby 001logo_vlinder3De basisschool De Vlinder in Dieren ( http://www.bsdevlinder.nl/ ) zal net als vorig jaar voor 4 oktober, onder de bezielende leiding van klassenassistente Juf Gaby, met alle klassen van de school een flesseninzamelingsactie houden waarvan de opbrengst geheel te goede zal komen voor dit projectG E W E L D I G !!!!!!!! Zie de folder die nu in de school hangt om deze actie te promoten…Wilt u ook een flessen-inzamelingsactie op school starten voor dit project, dan mailen we graag het jpg bestandje van deze poster. (Met dank aan Gaby van de basisschool “De Vlinder”) Ook haar dochter Christy is op haar eigen houtje een inzameling begonnen op haar school die “De witte School” heet.

Helpt u ook  mee om voor Piedy en Juan Carlos de schade van deze overstroming draagbaar te maken?

Doe mee en maak een donatie over naar rekening rekeningnummer: 5721780 t.n.v. Stichting Dierenmissies

Datum Donateur  Bedrag
17-10-2013 Fam. Bijl, Rotterdam 40.05
10-10-2013 Fam. Vellinga, Ridderkerk 15,00
08-10-2013 Carla Hoeben 25,00
08-10-2013 Christy (dochter van Gaby) met haar flesseninzameling op “De Witte School”  79,95
08-10-2013 Juf Gaby met de flesseninzameling op de basisschool “De  Vlinder”  490,00
27-09-2013 Gerda van der Togt, Rijswijk  25,00
24-09-2013 Fam Riomijn, Leiderdorp 20,00
19-09-2013 Dione Kuijpers, Groningen 20,00
11-09-2013 Emmy Sieg, Utrecht 30,00
10-09-2013 Golida en Lammert Brouwer  25,00
06-09-2013 Marieke Kortenhoff en Arjan Montage, Apeldoorn  100,00
02-09-2013 Jessica Zoetman, Enschede 10,00
02-09-2013 Sam Zoetman, Enschede 10,00
02-09-2013 Sharon Zoetman, Enschede 10,00
30-08-2013 Erny Zoetman-Romberg, Enschede 100,00
Totaal aan binnen gekomen donaties voor bestrijding van de wateroverlast 1.000,00
«
»