De muur is af !!! Wat een prachtig gezicht…

Bericht 5 maart 2012.

Wat een prachtig gezicht. Over de gehele lengte is de muur nu een feit geworden. Hondjes die daar achter wonen zijn uit het zicht van de plaaggeesten of hondendieven.  Piedy en Juan Carlos kunnen niet genoeg hun dank uitspreken voor de  donaties en blijken van medeleven die zij mochten ontvangen die uiteindelijk  het bouwen van de muur mogelijk maakte.

Veel mensen hebben meegeleefd en gezien hoe stap voor stap ondanks de vele tegenslagen de muur toch gebouwd kon worden.

Alle lof komt hen toe die geloof bleven houden in het eindresultaat en de onvermoeibare inzet van Piedy en Juan Carlos. We zijn er nog lang niet en er moet nog een hoop gedaan worden maar dit is een bijzoner geslaagd project geweest.

Nogmaals zeggen we namens Piedy en Juan Caralos  dank voor alle support….

 

Annerie en Ton

 

 

Bericht van 29 maart

We zijn  iets te optimistisch geweest. De bouwer komt een paar platen te kort en die moeten nog geplaatst worden. Maar wat is het nu al een schitterend resultaat. Zelfs een stukje aan de zijkant konden ze nu meenemen.  Bekijk de foto’s die we vandaag kregen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van 28 februari 2012

 

De muur die, vanwege idiote regeltjes van de gemeente Tobarra, op 15 meter van de weg loopt gaat dwars door de bestaande bebouwing ... kwestie van aanpassen.

Vandaag kregen wee een mailtje van Piedy en Juan Carlos dat op 29 februar de muur af zal zijn. Tegelijk kregen we tientalle foto’s toegezonden/. Ze willen iedereen laten zien dat het eindelijik op gaat schieten.

Vooral alle lieve donateurs moeten kunnen zien dat het ein delijk toch zover gekomen is..  Het is een indrukwekkende wand geworden die het asiel voor het overgrote deeel aan het oog onttrekt. Precies zoals de bedoeling was. Eventuele galgo’s zijn buiten beelen zullen niet zo makkelijk meer ten prooi vallen van dieven die ze voor de jacht willen gebruiken om ze daarna af te maken. Voorts zal er rust op het asiel zijn omdat passanten niet meer geneigd zullen zijn zich te ergeren aan de honden of de drang voelen om de honden te treiteren.

Om een goede indruk te geven van wat “de muur”nu inhoudt hebben we een aantal foto’s bijgevoegd die de laatste hand aan de muurt in beeld brengen.

 

 

muur gezien vanaf asielzijde

impressies van het werk Een flink stuk muur is gezet maar de rand aan de onderzijde moet m=nog met beton geedicht worden.

 

 

 

 

 

 

 

kier onder wand wordt gedicht met beton

 

 

Hier wordt er beton gereden.
Het is allemaal handwerk om de onderrand aan te helen..

 

 

 

 

 

muur wordt passend gemaakt aan ruige terrein

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat ons betreft is het echt een muur geworden die aan alle eisen voldoet.

We hopen dat het asiel Los Mejores Amigos er lang plezier van mag hebben.
Als we er op 13 maart a.s. zullen zijn, kunnen we de muur met eigen ogen aanschouwen….

We kunnen al vast Piedy en Juan Carlos feleciteren met HUN muur die dankzij uw gulle gaven is geraliseerd… !!!!

 

Groetjes,

Annerie en Ton

Dierenmissies

 

 

 

 

 

 

 

=========

bericht van 27 februari 2012

 

Het werk aan de muur zou vandaag klaar af zijn. Dat is niet helemaal gelukt maar als je zo het resultaat van het harde werk ziet is dat gauw vergeten. Het zier er prachtig uit. Kijk zelf maar hoe er gewerkt wordt en hoe er uit komt te zien…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn benieuwd naar het eindresultaat…. “Jonges beetje doorwerken A.U.B.!!”

 

========

bericht van 20 februari 2012

Gelukkig lijkt de constructiemaatschappij een serieuze partner….

Er moest  2.050 euro overgemaakt worden naar bouwfirma om hen te kunnen laten beginnen. Dit is de helft van totale bedrag van 4.100 euro dat de gehele bouw kost. Tot dit moment is al 3.900 euro ingezameld. Als de muur af is (naar verwachting volgende week) moet de andere helft betaald worden. Hiervoor komen ze 200 euro te kort.  zie het donatie overzicht 

Wie helpt ons die laatste euro’s bij elkaar sprokkelen? Hoe kun je helpen :

U kunt uw donatie storten op: www.losmejoresamigos.es
CAJAMAR: CUENTA: 3058 0411 06 2720007356
IBAN: ES15 3058 0411 06 2720007356
SWIFT CODE: CCRIES2A
Onder vermelding van: “Project The Wall”.

Mocht u liever via Stichting Dierenmissies een donatie doen dan is dat mogelijk. Gelieve uw donatie over te maken op:
rekeningnummer 6064802, ten name van A. Bogers, onder vermelding van “Project de Muur”.

Er werd op de afgesproken dag vandaag, 22 februari 2012, begonnen met de werkzaamheden voor de muur.

De werklui kwamen met het betere gereedschap. Een generator voor de cementmolen, een super grondboor op een bobcat en natuurlijk een heleboel palen en metalen platen.

 

Dat moet wel erg mooi worden. !!!!!

 

 

 

Eerst werd alles uitgemeten. Eindelijk kan er dan geboord worden.

Daarna wordt de cement erin gestort.

Vervolgens gelijk de palen erin gezet.

Tja en dat over meer dan 100 meter is niet in één dag gebeurd.

 

 

 

Ze werken kei hard en hopen klaar te zijn op maandag 27 februari.

 

Zodra we nieuwe foto’s binnen krijgen zullen we ze gelijk weer publiceren. Net als alle nieuwtjes die over de bouw te melden zijn….

 

 

==========

 

Op woensdag 22 februari zal begoinnen worden met de fundering van de muur. Dat wil zeggen, er zal beton gestort worden waarop de ijzeren wand gemonteerd kan worden. De geplande plaats is wel vijftien meter van de weg af maar zonder dat de oude omheining wordt weggehaald. Uiteraard doen we verslag van de voortgang van de bouw….

==========

Na langdurig en intensief overleg met de gemeente Tobarra is er eindelijk duidelijkheid gekomen en zijn er nu definitieve plannen voor het bouwen van de muur. Ondanks eerdere mondelinge toezeggingen werd er op het laatste ogenblik een vergunning geweigerd om de muur te bouwen. Nu wilde de gemeente hebben dat de muur 15 meter terug op het asiel terrein werd gebouwd in ruil voor de formele toestemming voor het bouwen van de muur. De gemeente hoopte zo 15 meter grond over een lengte van 100 meter gratis terug in bezit te krijgen. Hier is nu een modus voor gevonden. De oorspronkelije omheiding blijft bestaan en de muur wordt op de aangegeven plaats gebouwd. Dat die dan deels over een hondenhok zal lopen wordt voor lief genomen. Een nieuwe offerte wordt gemaakt door de constructeur en als het goed is kan binnen een maand gestart worden met de muur die nu van metaal zal worden gemaakt. Er zullen uitsparingen worden gemakt om de harde wind geen kans te geven om de muur om te blazen.

Nu nog maar hopen dat de vorst niet al te veel vertraging oplevert… .  We houden u op de hoogte…

===========

 

Zie het vorige bericht

De laatste loodjes !!!!!!!

De bekendmaking van het intiatief om de muur te realiseren voor het asiel Los Mejores Amigos in Tobarra, heeft ook in Spanje bouwbedrijven bereikt. Hierop heeft zich een bouwbedrijf gemeld die aangaf de ‘muur’ van metaal te kunnen plaatsen hetgeen tegen een zeer aantrekkelijke prijs kon gebeuren.

Ondertussen is de noodzaak ontstaan om het terrein van het asiel verder op te delen  in afsluitbare gedeelten waardoor honden van meer gelijke groottes in kleinere roedeltjes bij elkaar kunnen verblijven. De mogelijkheden om kleine hondjes onder te brengen bij gastgezinnen zijn inmiddels uitgeput met als resultaat dat noodgedwonen te kleine hondjes in ruimte dienen te verblijven met grotere honden…. 

Natuurlijk zijn Piedy en Juan Carlos het gesprek met deze contructeur aangegaan en hebben ze de alternatieven verkend. Het zou betekenen dat het een metalen wand van 2 meter hoogte zou worden met daarboven nog een draadbespanning.  Toen hij hoorde van de noodzakelijke verdere onderverdeling van het asiel terrein heeft de constructeur aangeboden deze metalen wand over de gehele lengte met daarbij extra hekwerkafscheidingen op het asielterrein te willen plaatsen tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Hiervoor heeft de constructeur twee offertes aangeboden voor een totaalbedrag van  5.020,00 euros

 

 

 

Dit is een dermate groot verschil met een muur van betonplaten (15.000 euro) dat deze optie serieus in overweging genomen moest worden.  Aan gedoneerde gelden is tot op heden ruim een kwart van het benodigede bedrag binnen gekomen voor het bouwen van de betonnen muur. Indien de donaties in een zelfde tempo zou zouden blijven binnen komen dan zou dit betekenen dat pas in september 2012 aan de muur kan worden begonnen. De kans dat dan weer het jachtseizoen van start gaat zonder dat de muur af zou zijn afgebouwd is niet ondenkbaar. 

Na alles in overweging te hebben genomen hebben Piedy en Juan Carlos  besloten akkoord te gaan de offertes zoals die zijn  binnengekomen.

Dit betekent dat er een nieuwe situatie is ontstaan waardoor de realisatie erg dicht bij komt.

Nu wordt er uiutgekeken naar de laatste donaties die het bedrag moeten completeren zodat nog dit jaar begonnen kan worden met het bouwen van de muur en de  nieuwe herindeling van het asielterrein.

Namens Piedy en Juan Carlos zeggen we alvast dank voor allen die een donatie hebben gedaan en nog zullen doen om dit te verwezenlijken.

Groet,

Annerie en Ton
Dierenmissies

 

 

 

 

 

«
»