Financiële verantwoording 2018 met beleidsplan 2019

Jaarverslag Stichting Dierenmissies 2018.

 

.

Dierenmissies Beleidsplan 2019.

 

Asielverlaters
Terugblik op 2018 laat zien dat we dat jaar 19 vluchten hadden waarbij in totaal 32 hondjes door bemiddeling van Dierenmissies naar een nieuw baasje mochten gaan. Zoals we beoogden voor 2018 streven we ernaar om in 2019 50 honden te plaatsen. In totaal mochten er in 2018 circa 195 honden het asiel verlaten. Hierdoor is het aantal bewoners van het asiel CAAD redelijk stabiel gebleven.

Bekendheid bij jeugd
Helaas bleek er tot nu toe maar weinig belangstelling voor een presentatie te zijn op scholen in de buurt maar dat wordt wellicht in 2019 anders als we meer gericht profileren richting de lagere scholen.
.
Algemene bekendheid
Het Dierenmissies weekjournaal blijkt een goed medium om belangstellenden te informeren. Het journaal heeft wekelijks naar schatting zo’n 10.000 lezers. Dit komt mede door dat de wekelijkse aankondiging van het weekjournaal op facebook keer op keer wordt gedeeld.
Het bezoekersaantal op de Dierenmissies Website staat nu op 3,2 miljoen. Dat betekent dat we in 2018 zo’n 700.000 bezoekers hebben gehad op de Dierenmissies website.
.
Het Dierenmissies Weekjournaal is geschikt voor lezers van alle leeftijden.
Er wordt voor gewaakt dat het Dierenmissies Weekjournaal een publicatie is voor het hele gezin en dat het vooral tracht een positieve benadering te vinden voor alle nieuwtjes. Schokkende beelden worden geweerd uit het Weekjournaal.
.
Speerpunten van beleid 2019
Net als in 2018 zal Dierenmissies acties van castraties en sterilisaties blijven ondersteunen omdat zij van mening is dat dit de enige juiste en meest humane manier is om het zwerfdierenprobleem het hoofd te kunnen bieden. Voorts blijft Dierenmissies actief in het aan de kaak stellen van dieronvriendelijke situaties zoals dat ook in onze doelstelling is opgenomen. Doorgaans wordt hier de 4-kanten column in het Dierenmissies Weekjournaal voor gebruikt waarbij relevante maatschappelijke issues kunnen worden belicht.

.

 

 

 

«
»