Financiële verantwoording 2022 met Beleidsplan 2023

Financiële verantwoording 2022 met Beleidsplan 2023

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dierenmissies Beleidsplan 2023.

Asielverlaters
Terugblik op 2022 laat zien dat we dit jaar door de nasleep  van de COVID 19 crisis en de oorlog in Oekraïne weinig adopties hadden uit Spanje. De asielen in Nederland zijn nog vol van gedumpte hondjes door de COVID19 crisis en door de oorlog met Oekraïne komen er ongekend veel hondjes uit dat land die ook een mandje zoeken en door nieuwe baasjes vak voorrang krijgen. Ondanks dat heeft Dierenmissies toch voor 9 hondjes de bemiddeling en transport naar Nederland mogen verzorgen. Hoewel er af en toe door andere stichtingen gebruik gemaakt wordt van vluchtbegeleiders is dit nog steeds niet volgens de regels van de NVWA. Derhalve maakten we noodgedwongen nog steeds gebruik van wegtransport. Hoewel Dierenmissies niet altijd zelf de bemiddelende partij was, zijn er toch, mede door publicaties op onze website en facebook, tientallen hondjes geweest die een baasje vonden.

Bemiddeling voor meer opvanglocaties.
Sinds enkele jaren bemiddelen we voor gemeente asiel CAAD (Centre d’Acollida d’Animals de Companyia) en het particuliere asiel van Elena Protectora de Animales ADEPA La Solana in de regio Ciudad Real waarvoor ons contactpersoon de kwaliteit kan garanderen die wij voor onze adopties gewoon zijn.

Bekendheid bij jeugd
Helaas bleek er opnieuw maar weinig belangstelling voor een presentatie te zijn op scholen in de buurt maar dat wordt wellicht in 2023 anders als we ons meer gericht profileren richting de lagere scholen.
.
Algemene bekendheid
Het Dierenmissies weekjournaal blijkt een goed medium om belangstellenden te informeren. Het journaal heeft wekelijks naar schatting zo’n 10.000 lezers. Dit komt mede door dat de wekelijkse aankondiging van het weekjournaal op facebook keer op keer wordt gedeeld.
Het bezoekersaantal op de Dierenmissies Website staat nu op 6,8 miljoen.
.
Het Dierenmissies Weekjournaal is geschikt voor lezers van alle leeftijden.
Er wordt voor gewaakt dat het Dierenmissies Weekjournaal een publicatie is voor het hele gezin en dat het vooral tracht een positieve benadering te vinden voor alle nieuwtjes. Schokkende berichten worden niet gemeden maar schokkende beelden worden geweerd uit het Weekjournaal.
.
Speerpunten van beleid 2023
Net als in 2022 zal Dierenmissies acties van castraties en sterilisaties blijven ondersteunen omdat zij van mening is dat dit de enige juiste en meest humane manier is om het zwerfdierenprobleem het hoofd te kunnen bieden. Voorts blijft Dierenmissies actief in het aan de kaak stellen van dieronvriendelijke situaties zoals dat ook in onze doelstelling is opgenomen. In het Dierenmissies Weekjournaal wordt hier regelmatig aandacht aanbesteed. De 4-kanten column in het Dierenmissies Weekjournaal wordt ook dit jaar weer voor gebruikt om relevante maatschappelijke issues aan de kaak te stellen.

 

 

«
»