Demissionair minister Schouten van LNV moet undercoverbeelden uit 2018 van eendenmishandeling op drie fokkerijen opnieuw beoordelen. Daartoe heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besloten. Animal Rights had een beroepsprocedure aangespannen, omdat een handhavingsverzoek bij de NVWA slechts resulteerde in waarschuwingen en een boete.

Op de beelden, door Animal Rights gemaakt in Dalfsen, Epe en Putten, was te zien hoe eenden hardhandig bij hun nek werden gegrepen en ingeladen om naar de slacht gebracht te worden. Er werd met de dieren gegooid en eenden werden geschopt en zelfs doodgeslagen tegen een muur. Animal Rights diende daarop een handhavingsverzoek in bij de NVWA, maar dat resulteerde slechts in waarschuwingen en een (1) boete voor een medewerker die een eend doodschopte. Campagnecoördinator Anna Krijger van Animal Rights:
eendenmishandeling

Gooien met eenden | Foto: Animal Rights

“Deze zaak maakt opnieuw duidelijk dat de NVWA geen betekenisvolle straffen oplegt als het gaat om dierenmishandeling. Dit is een gedoogbeleid, geen handhaving.”

Onvoldoende toelichting minister

Schouten constateerde dat een aantal bedrijven de wet had overtreden, maar heeft volgens het CBb onvoldoende gemotiveerd waarom er, gezien het bewijs, in bepaalde gevallen geen sprake zou zijn van overtredingen en waarom sancties al dan niet moesten worden opgelegd. Bekijk hieronder de bewijsvoering en oordeel zelf:
.

.
Binnen zes weken na de uitspraak van het CBb moet Schouten bovenstaande beelden alsnog beoordelen en de eerdere motivatie toelichten, dan wel besluiten dat er alsnog maatregelen genomen moeten worden tegen de betrokken bedrijven en/of werknemers.

Petitie

Jaarlijks worden in Nederland zo’n 8,5 miljoen eenden geslacht voor hun vlees, wat voornamelijk geëxporteerd wordt. Animal Rights wil dat de eendenhouderij in ons land helemaal verboden wordt en heeft daartoe een petitie opgezet, die hier te tekenen is.

.