Financiële verantwoording 2017 met het Beleidsplan voor 2018

Financieel jaarverslag van Stichting Dierenmissies van 2017 en beleidsvoornemens voor 2018

Jaarverslag Stichting Dierenmissies 2017

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Een korte terugblik op 2017 laat zien dat we onze doestellingen gehaald hebben en dat de speerpunten ook zullen gelden voor 2018.
.

Helaas konden we na de sluiting van het asiel Odena per 31 december 2016 pas in juni 2017 adopties verzorgen omdat vanaf dat moment de samenwerking met het asiel CAAD nabij Barcelona een feit was.  In februari 2017 hebben we nog een herplaatsing verzorgd en van 1 juni tot 31 december  zijn er door onze bemiddeling 21 hondjes naar baasjes in Nederland gegaan.  De samenwerking met andere organisaties heeft er toe geleid dat gezamenlijk zo’n 200 honden het asiel mochten verlaten. Hierdoor is de overbevolking van het asiel afgenomen en is er nu een leefbaar klimaat ontstaan. Dit is echter geen aanleiding om achterover te leunen want nieuwe bewoners blijven zich aandienen en zodra de adoptie stagneert zal het asiel weer overvol raken.
.
In 2018 hopen we zo’n 50 hondjes een nieuw baasje te kunnen geven.

.

Bekendheid.
.
Het Dierenmissies weekjournaal blijkt een goed medium om belangstellenden te informeren. Het journaal heeft wekelijks naar schatting  zo’n 1000 lezers. Vermoedelijk ligt dit aantal nog hoger omdat het op facebook keer op keer wordt gedeeld.

Het bezoekersaantal op de Dierenmissies Website staat nu op 2,5 miljoen.

.

Speerpunten van beleid 2018
.

Dierenmissies zal acties van castraties en sterilisaties blijven ondersteunen omdat zij van mening is dat dit de enige juiste en meest humane manier is om het zwerfdierenprobleem het hoofd te kunnen bieden.
.
Op aanvraag zal Dierenmissies voorlichting geven op scholen in de groepen 7 en 8 over het zwerfdierenprobleem.
.
Senior honden en honden met Leishmania worden tegen een verlaagd adoptietarief ter adoptie aangeboden om hen een grotere kans te geven op een baasje. Financiële tekorten die hierbij ontstaan worden opgevangen door de binnenkomende particuliere donaties.

.

 

 

«
»